Thursday, 30 June 2016

โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT Center               วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT Center ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559 จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ชุมชนป้อมมหากาฬ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
2. ชุมชน สน.สำราญราษฎร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3. ชุมชนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร

บริการด้านการดูแลและซ่อมบำรุง ดังนี้
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 
2. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ซ่อมโครงมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง

บริการ
1. ตัดผม
2. นวดเท้า

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้
1. การจัดดอกไม้
2. การประดิษฐ์เครื่องประดับผม
3. การประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
4. กระเป๋าพาเพลิน
5. ที่คาดผมเจ้าเสน่ห์
6. กระเป๋าคล้องคอ
7. พวกกุญแจดอกมะเขือ
8. การทำรองเท้า slipper
9. การทำของหวานวุ้นสายรุ้ง
10. การทำของหวานวอฟเฟิล
11. การทำน้ำนมถั่วเหลือง
12. การทำขนมลืมกลืน

สำหรับท่านที่สนใจขอเชิญมาใช้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) 
สิ่งที่ต้องเตรียม

1. แผนกซ่อมบำรุงเครื่องใช้ในครัวเรือน โปรดเตรียมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โ่ครงประตูหน้าต่างมุ้งลวดที่ชำรุด (ฟรีค่าซ่อมบำรุง หากกรณ๊เปลี่ยนอะไหล่ตามที่เจ้าหน้าที่มีเตรียมไว้ ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2. แผนกช่างยนต์ โปรดนำจักรยานยนต์ที่ประสงค์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยนำมาจอดในบริเวณพื้นที่ให้บริการ

3. แผนกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้เวลาอบรมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ฝึกปฏ่ิบัติกับครูผู้สอนจนเสร็จเป็นชิ้นงาน ผู้เข้าอบรมจะได้ชิ้นงานกลับไปเป็นที่ระลึก

4. แผนกบริการ ตัดผมและนวดแผนไทย ใช้เวลา ประมาณครั้งละ 30 นาที

โปรดเตรียมบัตรประชาชนมาลงทะเบียน ก่อนใช้บริการ

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  เราภูมิใจให้บริการ 
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276

ภาพผลการดำเนินงาน

บริการด้านการดูแลและซ่อมบำรุง ดังนี้

1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์


2. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

2. ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์


4. ซ่อมโครงมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง
บริการ
1. ตัดผม2. นวดเท้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้

1. การจัดดอกไม้

2. การประดิษฐ์เครื่องประดับผม

3. การประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ที่แขวนผ้าเช็ดมือ4. กระเป๋าพาเพลิน5. ที่คาดผมเจ้าเสน่ห์6. กระเป๋าคล้องคอ7. พวกกุญแจดอกมะเขือ8. การทำรองเท้า slipper9. การทำของหวานวุ้นสายรุ้ง


10. การทำของหวานวอฟเฟิล
11. การทำน้ำนมถั่วเหลือง
12. การทำขนมลืมกลืนบรรยากาศทั่วไปวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069- 0-2223-2276
เว็ปไซต์ www.bpc.ac.th