Thursday, 31 January 2019

งานแนะแนว_สมัครงาน_Big C บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดรับสมัครงาน

(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Big C บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดรับสมัครงาน


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_Escape Bangkok รับสมัครงานประจำ


(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Escape Bangkok รับสมัครงานประจำ Full Time


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_ฝึกงาน_Sizzler ซิซซ์เล่อร์ ประเทศไทย รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในด้านอาหารและบริการ
(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Sizzler ซิซซ์เล่อร์ ประเทศไทย รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในด้านอาหารและบริการ


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_รับสมัคร Trainee Manager


(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

รับสมัคร Trainee Manager


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_ศึกษาต่อ_McDonald's บริษัท แมคไทย จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ และโครงการความร่วมมือทางการศึกษา หลักสูตร ปวช. ปวส. ทวิภาคี นักศึกษาฝึกงาน


(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

McDonald's บริษัท แมคไทย จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ และโครงการความร่วมมือทางการศึกษา หลักสูตร ปวช. ปวส. ทวิภาคี นักศึกษาฝึกงาน


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_Gourmet market เปิดรับสมัครพนักงาน สาขา People Park อ่อนนุช(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Gourmet market เปิดรับสมัครพนักงาน สาขา People Park อ่อนนุช


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_The Mall Group บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ
(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

The Mall Group บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_HomePro บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน Part Time(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

HomePro บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน Part Time


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_Burger King เบอร์เกอร์คิง รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Burger King เบอร์เกอร์คิง รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_Oishi Group รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Oishi Group รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_Fuji ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี / พนักงาน รายวัน รายชั่วโมง

(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Fuji ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี / พนักงาน รายวัน รายชั่วโมง


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_Yamazaki รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Yamazaki รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_The Pizza Company รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

The Pizza Company รับสมัครพนักงาน Full Time และ Part Time


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_Indexlivingmall รับสมัครงานหลายอัตรา(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Indexlivingmall รับสมัครงานหลายอัตรา

Indexlivingmall รับสมัครงานหลายอัตรา
- Interior Designer
- แคชเชียร์
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานป้องกันการสูญเสีย
- พนักงานธุรการรับสินค้า
- ช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์
- Sleeping Klinic
- Display
- พนักงานบริการลูกค้า
- พนักงานแนะนำสินค้า
- พนักงานครวจรับสินค้า
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

Download เอกสาร คลิกที่นี่

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_Bar B Q Plaza เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานพาร์ทไทม์ กับ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

Bar B Q Plaza เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานพาร์ทไทม์ กับ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

งานแนะแนว_สมัครงาน_ร้าน S&P รับสมัครพนักงาน Part Time


(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

ร้าน S&P รับสมัครพนักงาน Part Time


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

Monday, 28 January 2019

งานแนะแนว_ศึกษาต่อ_วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับนักเรียน นักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ (โควต้า)


(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ)

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับนักเรียน นักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ (โควต้า)

              ด้วยวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา เพื่อสนองนโยบายฯ และลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ให้แก่นักเรียน-นักศึกษา โดยเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
              ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งรายชื่อกลับคืนวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้

Download เอกสารด้านล่าง คลิกที่นี่


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th

Wednesday, 23 January 2019

งานแนะแนว_ศึกษาต่อ_มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

(ดูภาพขนาดใหญ่คลิก/สัมผัสที่ภาพ) ภาพจาก http://www.chandra.ac.th/

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

               ด้วยในภาคเรียนที่ 1/2562 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

Download เอกสารด้านล่าง คลิกที่นี่


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
เว็ปไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร www.bpc.ac.th